Om

Sandblom & Sandblom

konsultbyrå

Anders Sandblom

Anders har jobbat som konsult på Deltek med affärsystemet Maconomy och dess ekonomirapportering under 10 års tid. Rapporttekniker som han behärskar är Report designer, universe rapporter, Analyzer, VBA rapporter i Excel men framför allt rapportering i BPM med hjälp av verktyget Business objects.

 

Efter universitetsutbildning på systemvetekskaplig linje i Stockholm började han på Tele2 som databas administratör och fick djupa kunskaper i databasdesign och SQL. Som utvecklare på mjukvaruutvecklingsföretaget Timecare har han kommit i kontakt med programmering och databas modulering. Under 10 år har han arbetat med affärssystemet Maconomy som teknisk konsult med ansvar främst för ekonomirapportering och utbildning i verktuget Business objects. Som ansvarig för rapporteringslösningen BPM behärskar han laddningen av datalagret med hjälp av Pentaho, bygga och förändra universe mot alla delar av affärssystemet Maconomy samt övriga datakällor såsom AGDA och Ochra. Han har under många års tid utbildat kunder i att bygga egna rapporter mot dessa universe samt handleda dem till att bli självgående utvecklare av ekonomirapportering i Business objects.

Tjänster vi kan

  • Utbildning i Infoview
  • Utbildning i Maconomy databasstruktur
  • Utbildning i SQL
  • Utbildning i Pentaho
  • Utbildning i Universe designer
  • Skräddarsydda ekonomirapporter mot affärssystemet Maconomy.
  • Utveckling av universe i Maconomy eller mot övriga externa datakällor.
  • Utveckling av datalager med tillhörande universestruktur i Business objects och med efterfrågade rapporter.

 

Copyright © All Rights Reserved